Valg | Højdevangskirken

Valg

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET 2020

Den 15. september 2020 er der valg til menighedsrådet.

I Højdevangs Sogn skal Menighedsrådet bestå af 15 personer - 12 folkevalgte og 3 præster, som er fødte medlemmer af Menighedsrådet . Funktionsperioden er 4 år 2020-2024.

Alle, der har valgret, er valgbare. For at have valgret skal man være medlem af folkekirken, have bopæl i sognet eller have flyttes sin parlamentariske rettigheder til sognet, være fyldt 18 år og have dansk indfødsret eller have fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Præster ansat i kirken er ikke valgbare samt kirkefunktionærer og andre ansatte ved kirken, der er ansat over 8 timer/uge og mere end en måned.

Anmodning om sognebåndsløsning skal være sognebåndsløserpræsten i hænde senest tirsdag den 1. september kl.12.00, sognebåndsløseren skal vælge, hvor valgretten ønskes udøvet.

  • Søndag den 16. august 2020 kl. 12.00 efter højmessen, afholdes et offentligt orienteringsmøde i menighedshuset arrangeret af menighedsrådet og valgbestyrelsen. Dette møde erstatter mødet annonceret til den 9. juni 2020, kl. 19.00.

Den 15. september finder valgforsamlingen sted. Alle er velkommen, men kun medlemmer af folkekirken i sognet har tale- og stemmeret. På valgforsamlingen vil kandidaterne blive opstillet. Kandidaterne får mulighed for at præsentere sig selv, der vil være debat mellem kandidater og medlemmer og en afstemning, der er skriftlig og hemmelig. 

  • Der vil være to valgrunder, en hvor menighedsrådets medlemmer bliver valgt og en hvor stedfortræderne bliver valgt.
  • Resultatet offentliggøres den 22. september 2020
  • Den 29. november 2020 starter funktionsperioden for det nye menighedsråd.

Menighedsrådsmøder afholdes en gang om måneden. Se: www.hoejdevangskirken.dk og på Facebook.
Læs  mere om menighedsrådsvalget på https://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/
v/ Valgformand Katrine Kragh