Kirketjener | Højdevangskirken

Kirketjener

Kirketjenerne

Irlandsvej 45

2300 København S

Telefon: 32 34 02 52

Mobil: 24 98 01 01

E-mail: kirketjener@hoejdevangskirken.dk

træffes efter aftale

Kirketjener Henrik Conradsen

Kirketjener Lars Pedersen

Kontakt venligst kirkekontoret på tlf: 32 55 77 88 vedrørende leje af salen i menighedshuset.   

Grundejerforeninger, ejerforeninger og andelsforeninger kan leje salen i menighedshuset til generalforsamling fortrinsvis på mandage. Lørdag/Søndag kan salen i menighedshuset lejes til reception i forbindelse med dåb og vielse i Højdevangskirken. Kirkens egne aktiviteter beslaglægger salen de øvrige dage. Begravelseskaffe i salen skal altid aftales med den pågældende præst.